Izradu sajta pomogla je farmaceutska kompanija Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson. Izrada sajta agencija Blink N
SRP / ENG
Učlanjivanje u Društvo
Poštovane kolege,
Pozivamo Vas da se učlanite u Društvo za biološku psihijatriju, odnosno da produžite svoje članstvo, radi što bolje međusobne komunikacije i zajedničkog rada na ciljevima važnim za našu profesiju.
Članarina obezbeđuje:
1. Efikasno povezivanje članova između sebe, kao i između DBP, evropskih i svetskih udruženja
2. Redovno informisanje putem elektronske pošte.

Udruživanje i aktiviranje u cilju zajedničkog profesionalnog napretka ubrzo će obezbediti da se navedena lista obogati novim pogodnostima, o čemu ćemo Vas redovno obaveštavati.
Članovi mogu biti:
Članovi Društva mogu biti svi lekari, neuropsihijatri, psihijatri, naučni radnici i saradnici koji se bave biološkom psihijatrijom (lekari opšte medicine, lekari na specijalizaciji, lekari na post-diplomskim studijama, psiholozi, socijalni radnici i defektolozi).
Procedura učlanjenja:
Članom Društva postaju sva lica iz prethodnog člana, koja se na osnovu preporuke dva člana Društva učlane potpisivanjem izjave o pristupanju Društvu i koja plate članarinu - redovni članovi.
Preporuka članova zasniva se na prethodnom angažovanju u oblasti biološke psihijatrije i neuronauka (doktorske studije, publikacije, edukacija i sl.).
Članarina
Članarina za tekuću godinu uplaćuje se u prva tri meseca tekuće godine u iznosu od 1500,00 dinara. Uplata se može izvršiti direktno na ime članarine u DBP, ili uplatom na tekući račun Komercijalne banke, sa sledećim podacima
• Tekući račun: 205-0000000177322-70
• Poziv na broj: /
• Svrha uplate: Članarina za ______ godinu
• Primalac: Društvo za biološku psihijatruju

KOPIJU UPLATNICE i popunjenu PRISTUPNICU pošaljite PREPORUČENO na adresu: Dr Milan Latas, Klinika za psihijatruju KCS, Pasterova 2, 11000 Beograd, uz ADRESU na koju će biti dostavljena članska karta
Napomena:
Ukoliko želite da se učlanite direktno, javite se radi dogovora na latasm@eunet.rs