Izradu sajta pomogla je farmaceutska kompanija Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson. Izrada sajta agencija Blink N
SRP / ENG
Društvo za biološku psihijatriju
Nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2012. godine, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije i istraživanja u okviru biološke psihijatrije, terapije u psihijatriji i jačanja veza neuronauka i psihijatrije.
Predsedništvo
 • Prof. Dr Nađa Marić Bojović - predsednik
 • Doc. Dr Milan Latas - sekretar
 • Doc. Dr Maja Ivković
 • Dr Saša Branković, dr sci. med
 • Asist. dr Marina Mihaljevic, dr sci. med
Sedište
Klinika za psihijatiju KCS, Pasterova 2, 11000 Beograd
Ciljevi
 • Povezivanje istraživača u oblasti biološke psihijatrije i neuronauka;
 • Unapređenje edukacije iz oblasti biološke psihijatrije i psihijatrijskih neuronauka i publikacije iz ove oblasti;
 • Kritičko razmatranje terapijskih principa i racionalno/kritičko praćenje razvoja terapije u psihijatriji;
 • Rad na usklađivanju edukativnih programa u psihijatriji;
 • Vođenje računa o etičkim principima psihijatrijske prakse i svih vidova zaštite duševnog zdravlja;
 • Uspostavljanje partnerstva sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama u cilju unapređenja edukativnih i istraživačkih mogućnosti u oblasti biološke psihijatrije i neuronauka;
 • Jačanje komunikacije, organizacionih i funkcionalnih aspekata rada Društva i njegove saradnje sa Udruženjem psihijatara Srbije( www.ups-spa.org), Svetskom federacijom udruženja biološke psihijatrije (http://www.wfsbp.org/), itd. u vezi sa različitim aktivnostima (kongresi, edukacija, publikacije i istraživanje);
 • Komunikacija sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u vezi sa razvojem i sprovođenjem savremene dijagnostike i terapije duševnih poremećaja, stručnom edukacijom i istraživanjem.