Izradu sajta pomogla je farmaceutska kompanija Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson. Izrada sajta agencija Blink N
SRP / ENG


Predsednici nacionalnih društava na Generalnoj skupštini WFSBP, Atina 2015.


WFSBP - Svetska federacija udruženja biološke psihijatrije
  • Osnovana 1974. godine u Buenos Airesu, Argentina
  • Neprofitna internacionalna organizacija
  • Okuplja preko 60 nacionalnih udruženja, koja reprezentuju preko 4500 stručnjaka
  • Kao svetski priznat lider u oblasti biološke psihijatrije, važi za pionira u promociji edukacije i povezivanju istraživača u oblasti biološke psihijatrije

Lista članova
http://www.wfsbp.org/about-wfbsp/member-societies.html

Publikacije
http://www.wfsbp.org/publications.html

Vodiči
http://www.wfsbp.org/treatment-guidelines.html

Aktuelnosti
http://www.wfsbp.org/news.html


Saradnja psihijatara iz Srbije sa Svetskom federacijom (WFSBP)
Članstvo psihijatara iz Srbije u WFSBP počinje pre više godina, kada je predsednik novoformiranog Društva za biološku psihijatriju Srbije i Crne Gore, Prof. dr Nikola Ilanković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu inicirao proes pridruživanja, a za počasne članove društva tada su imenovani Prof.dr Vladimir Paunović i Prof dr Dimitrije Milovanović. Društvo je osnovano 2005. godine i brojalo oko 40 članova.
Formiranjem Društva za biološku psihijatriju (2012), saradnja sa WFSBP se nastavila,a članovi prethodnog Udruženja pozvani su da se pridruže, tako da je ostvaren kontinuitet kolaboracije psihijatara iz Srbije sa biološki orijentisanim psihijatrima sveta.